گــاهی

دستـــــ ” مادرت” را ببــــوس
ایـن بـوسه معجزه اے مي كند

كه وصف ناشدني ست

گاهي همین بوسه

گره گشایت مي شود
شك نكن..

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   دوشنبه 11 اردیبهشت 1396نظر دهید »

مهربونی دل میخواد

دیوار نمیخواد

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   دوشنبه 11 اردیبهشت 1396نظر دهید »

“ﺧﯿﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، تقدیم به شما”
ﺧﺪﺍﻳﺎ !
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﻡﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻘﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺰﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﻋﻔﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻴﻢ ﺩﺍﺩﻱ، ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ .

ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢﻧﻜﻦ…..

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 26 فروردین 1396نظر دهید »

غمگین ترین آدمها 
کسانی هستندکه
برداشت دیگران 
برایشان اهمیت زیادی دارد

پابلو_پیکاسو

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 26 فروردین 1396نظر دهید »

​خدایا دلم که برایت تنگ می شود

با آنکه میدانم همه جا هستی

اما به آسمان نگاه می کنم

چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :

بی انتهاست

بی دریغ است

و چون یک دست مهربان همیشه بالای سر ماست
زندگیتان سرشار از یاد خدا

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 26 فروردین 1396نظر دهید »

زندگی ما با

“تولد” شروع نمی شود

با “تحول” آغازمیشود

لازم نیست بزرگ

باشی تا شروع کنی

شروع کن تابزرگ شوی

بادباچراغ خاموش

کاری ندارد
“اگردرسختی هستی،بدان که روشنی”

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 فروردین 1396نظر دهید »


وقتی بچه بودم میگفتند؛ 

هروقت به تنهایی توانستی 

بندکفشهایت را ببندی

بزرگ شده ای..

اما من به فرزندم خواهم گفت

هر وقت از بخشیدن کفشهایت

به انسان پابرهنه ای 

خوشحال شدی،

بزرگ شده ای…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 فروردین 1396نظر دهید »

​ده موردازبهترین دکترها در جهان:

1-قرآن کریم

2-آب نوشیدن زیاد

3-خواب کافی درشب

4-هوای آزادوپاک

5-روزی نیم ساعت پیاده روی

6-خوردن غذای سالم وبه مقدار

7-نورآفتاب

8-عسل

9-سیاه دانه

10-راضی بودن به رضای خدا

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 فروردین 1396نظر دهید »

در کلاس درس خدا اوناییکه ناله میکنن رد میشن,اوناییکه صبر می کنند قبول میشن و اوناییکه شکر میکنند شاگرد ممتاز میشن…                

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 فروردین 1396نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

​سه چیز را به کار بگیر:

عقل، همت،صبر

سه چیز را آلوده نکن:

قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست خوب…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 28 بهمن 1395نظر دهید »

​💠 نحوه تفكر 💠

❌ از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت است: زيرك ترين زيركان كسى است كه نفس خود را به پاى حساب كشد و براى بعد از مرگ خويش كار كند. 
مردى عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! چگونه از نفس خود حساب كشد؟ 

فرمود: هرگاه صبح مى كند سپس وارد شب مى شود به نفس خود مراجعه كند و بگويد: اى نفس من! اين روزى بود كه بر تو گذشت و ديگر هرگز باز نمى گردد و خداوند از تو درباره اين روز مى پرسد كه چگونه آن را گذراندى و چه كارى در آن انجام دادى؟ آيا خداوند را ياد كردى يا ستايش نمودى؟ آيا در اين روز نيازهاى مومنى را برآورده ساختى؟ آيا از مومنى اندوهش را برطرف نمودى؟ آيا در نبود مومنى در ميان خانواده و فرزندانش  او را محافظت كردى؟ آيا بعد از مرگ مومنى در ميان بازماندگانش (حق) او را محفوظ داشتى؟ آيا از غيبت نمودن برادر دينى ‌ات دست برداشتى كه مسلمانى را يارى كرده باشى؟ در اين روز چه كردى؟ پس هر آنچه از خود مى‌داند به ياد آورد پس اگر به ياد آورد كه خيرى از او صادر شده خداوند را سپاس گويد و او را بر توفيقى كه به وى بخشيده تعظيم كند و اگر به ياد آورد كه گناهى يا كوتاهى كردنى از او سر زده از خداوند طلب مغفرت كند و تصميم بگيرد كه ديگر به آن گناه باز نگردد.
📚 (مجموعة ورام، ج 2، ص ۹۴)

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 28 بهمن 1395نظر دهید »

با تمام قدرت اراده کن که چیزهای کوچک را جذب کنی. وقتی بفهمی که چه قدرتی برای جذب خواسته هایت داری، به سمت خلق چیزهای بزرگ تر کشیده می شوی.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 28 بهمن 1395نظر دهید »

خـوشبختی همون لحظه ایست 

که احساس می کنی خدا کنارت

نشسته و تو به احترامش 

از گناه فاصله می گیری ….

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 28 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

​لبخند را به یکدیگر

هدیه دهیم
غم ها رابا توکل بر خدا

درمان کنیم
تا با هم طعم آرامش

وخوشبختی را بچشیم…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 26 بهمن 1395نظر دهید »

 

عمـر صندوقچه ای است که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد و هم با افکار و اعمال نازیبا، چقدر خوبه  صندوقچه ی عمرمون پر از افکـار زیبـا و قشنگ باشه

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 21 بهمن 13951 نظر »

🔅سازنده ترین کلمه صبر است برای داشتنش دعا کن 🔅روشن ترین کلمه امید است به آن امیدوار باش 🔅ضعیف ترین کلمه حسرت است آن را نخور 🔅محکمترین

کلمه پشتکاراست آنرا داشته باش

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 21 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 16 بهمن 1395نظر دهید »

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻤﻮﻧﯽ، ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺳﺨﺖتر ﻣﯿﺸﻪ… ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﯼ، ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ…!

اشتراک گذاری این مطلب!
   شنبه 16 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!
   شنبه 16 بهمن 1395نظر دهید »

‏☑️ رهبر انقلاب: همه باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را بدانند زیرا همین جوانان هستندکه در روز خطر سینه سپر می کنند. ۹۲/۱۲/۱۵

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 بهمن 1395نظر دهید »

🌷 ❖ ﷽ ❖ 🌷

✍شاگردی از حکیمے پرسید: تقوا را برایم

توصیف کنید؟ 
🍃حکیم گفت: اگر در زمینے که پر از خار و خاشاک بود، مجبور به گذر شدی، چه مے کنی؟ 
شاگرد گفت: پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه مے روم تا خود را حفظ کنم. 
حکیم گفت: در دنیا نیز چنین کن،تقوا همین است! از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهے را کوچک مشمار، زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگے از سنگهای کوچک درست شده اند…

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 16 دی 1395نظر دهید »

1. قبل از پرسـتـش باور کنید‌

2. قبل از صحبت گوش دهید

3. قبل از خرج‌کردن بدست آورید

4. قبل از نوشتن فکر کنید

5. قبل از تسلیم شدن تلاش کنید

6. قبل از مردن زندگی کنید

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 15 دی 1395نظر دهید »

مولانامیگوید

عزیزانم را  

نه در قلبم دوست میدارم 

نه درذهنم 

چون ممکن است 

 قلبم ازحرکت بیفتد

و ذهنم دچار 

فراموشی شود 

دوستانم را با روحم 

دوست میدارم چون نه 

فراموش میکند و نه ازحرکت می افتد

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 15 دی 1395نظر دهید »

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : 
وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود
وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود 
و زمانی که در جامعه هستیم مراقب زبان خود

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 7 دی 1395نظر دهید »

اﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺏ، ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ

ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ!
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﻓﺘﺪ،

ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ…
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ “ﻣﮑﺎﻥ” ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید تا “بدرخشید”

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

​در یکی از دبیرستان‌های تهران، هنگام برگزاری 

امتحانات سال ششم دبیرستان،به عنوان موضوع 

انشاء، این مطلب داده شد که «شجاعت یعنی چه؟»

محصلی در قبال این موضوع،

فقط نوشته بود:

شجاعت یعنی این!

و برگه خود را، سفید، به مُمتحن تحویل داده بود و رفته بود…!
اما برگه این جوان دست به دستِ دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثنا، به برگه سفید او نمره20 داده بودند…
فکر می‌کنید اون دانش‌آموز چه کسی میتونست باشه؟

علی شریعتی

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود

نه چراغ است که خاموش شود

و نه سال است که به اخر برسد

جویباریست ز محبت که همیشه جاریست

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

​ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﯿﻘﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨﺪ!!؛

ﭘﺎبه‌پاﯾﺖ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ…

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻤﺎﺟﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ

ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ،ﺣﻮﺻﻠﻪﺍﺕ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﺩ؛

ﺍﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﮎ ﺑﺎﺩﯼ ﺑﻮﺯﺩ،

ﯾﺎ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰﺩ ﺗﺎ ﺭﺩﭘﺎﯾﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﻌﯿﻔﺸﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ…!

ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﺳﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺻﺪﻓﯿﻢ!

ﺻﺪﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺍﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ، ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ، ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد 

در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان میداد 
روز به روز نفرت مردم از این شخص سرمایه دار بیشتر میشد مردم هر چه اورا نصیحت میکردند که این سرمایه را برای چه کسی میخای در جواب میگف نیاز شما ربطی به من نداره بروید از قصاب بگیرید 
تااینکه او مریض شد احدی به عیادت او نرفت این شخص در نهایت تنهایی جان داد هیچ کس حاضر نشد به تشییع جنازه او برود همسرش به تنهایی او را دفن کرد
اما از فردای آن روز اتفاق عجیبی در شهر افتاد دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد اوگفت کسی که پول گوشت رامیداد دیروز از دنیا رفت!! 

زود قضاوت نکنیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

​این دو متن کوتاه ارزش صد بار خوندن داره!👇

1- از دیگران شکایت نمی کنم

بلکه خودم را تغییر می دهم،

چرا که کفش پوشیدن راحت تر از

فرش کردن دنیاست.

2- مبارزه انسان را داغ می کند

و تجربه انسان را پخته می کند!

هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نمي شود!

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

​لازم نیست یکدیگر را

تحمل کنیم…

کافی‌ست همدیگر را قضاوت نکنیم…
لازم نیست برای شاد کردن یکدیگر

تلاش کنیم،

کافی‌ست به هم آزار نرسانیم…
لازم نیست دیگران را اصلاح

کنیم،

کافی‌ست به عیوب خود بنگریم…
حتی لازم نیست یکدیگر را دوست

داشته باشیم،

فقط کافی‌ست دشمن هم نباشیم…
آری؛

در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن،

شاهکار است…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »


توکل چه کلمه زیبایی ست..

“تو"و"کل"…

وقتی"تو"،"کل"راداری ..

به چه می اندیشی؟! 

ناراحت چه هستی؟!

وقتی باکلْ هستی..

باکل دنیا ..

باکل جهان هستی..

دلت قرص باشد..

چه زیباست"توکل"..!!!

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 5 دی 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 13951 نظر »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »

۱. نگرش مثبت

2. ارتباط موثر

3. ادب

4. يادگيري مادام العمر

5 انضباط شخصي

6. تندرستي واقعي

7. آرامش خاطر

8. خلاقيت

9. عشق ورزيدن به کار

10. داشتن برنامه و هدف

11. داشتن قلب و زبان شاکر

12. درک ديگران

13. استفاده موثر از زمان

14. بخشندگي

15. اعتماد به نفس

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »

​ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻠﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ،

ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ،

ﮔِﺮِهی ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻢ ﺯﺩﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ

ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻢ!

ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻩ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ…

ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻩﻫﺎﺳﺖ!

ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺻﺒﺮ، ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺮﻩ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﻡ…

ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻩ ﻓﺮﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺒﺎﻓﻢ…

ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ…

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﻡ…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »

پیرمردی هر روز تو محله پسرکی رو با پای برهنه می دید که با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد. روزی رفت و یه کفش کتونی نو خرید و اومد به پسرک گفت: بیا این کفشا رو بپوش. پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟ پیرمرد لبش را گزید و گفت نه پسرجان. پسرک گفت: پس دوست خدایی، چون من دیشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم. دوست خدا بودن سخت نيست

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 13951 نظر »

از خدا پرسيدم:

خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟
خدا جواب داد:

گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير،

با اعتماد زمان حال ات را بگذران،

وبدون ترس براي آينده آماده شو،

ايمان را نگه دار و ترس را به گوشه اي انداز،

شک هايت را باور نکن وهيچ گاه به باورهايت شک نکن.
زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بدانيد که چطور زندگي کنيد

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 13951 نظر »

پروفسور سمیعی:

تأثیری که دعاکردن بر سلامت مغز دارد، باهیچ چیز قابل مقایسه نیست.

در اتاق ایشان به زبان فارسی و آلمانی نوشته شده:

“در طول روز دعاکنید،

حتی اگرشده برای ده دقیقه…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 2 دی 1395نظر دهید »

​السلام علیک یا صاحب الزمان (عج):

ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ

ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﻦ

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﺪ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﯽ ﻛﻨﻨﺪ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻣﻴﺪﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﺕ ﻛﻨﻨﺪ …

ﻭﻗﺘﯽ ﻳﺎﺭﺕ ﺧﺪﺍﺳﺖ،

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺎﺭﻓﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ …
❤️ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻤﺎﻥ

ﭼﺘﺮِ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﺘﺮِ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ …

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   دوشنبه 22 آذر 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 12 آذر 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: دعای ماه صفر, ماه صفر

موضوعات: بدون موضوع
   دوشنبه 10 آبان 1395نظر دهید »

 

 

ماه صفر دومین ماه قمری پس از محرم است. در دوران جاهلیت آن را ناجز می‌نامیدند. صفر از ریشه «صفر» به معنی تهی و خالی است. دلیل نامگذاری آن این است که چون این ماه پس از ماه محرم است و مردم دوران جاهلیت در ماه محرم - به دلیل اینکه از ماههای حرام بود- از جنگ دست می‌کشیدند، با فرارسیدن ماه صفر به جنگ روی می‌آوردند و خانه‌ها خالی می‌ماند؛ از این رو به آن صفر گفته‌اند.

حوادث تاریخی فراوانی در ماه صفر رخ داده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

اول صفر : وارد کردن سر مطهر امام حسین علیه السلام به شام ، ورود اهل بیت علیهم السلام به شام ، شهادت زید بن علی بن الحسین علیهم السلام (به روایتی)، آغاز جنگ صفین (بنا بر روایتی)

دوم صفر : مجلس یزید لعنت‌الله علیه بنا بر نقلی، شهادت زید بن علی بن الحسین علیهم السلام ( به روایت دیگر)

سوم صفر : ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام 57 هجری قمری به روایتی.

چهارم صفر : وفات آیت‌الله محمد علی شاه آبادی (1369 هجری)

پنجم صفر : شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و لعنة‌الله علی قاتلی‌ها، 61 هجری.

ششم صفر : صدور توقیع امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء به حسین بن روح.

هفتم صفر : ولادت امام موسی کاظم علیه السلام 128 هجری، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بنابر نقل بحار، وفات آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی 1411 قمری.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   دوشنبه 10 آبان 1395نظر دهید »

مَعاشِرَالنّاسِ، علی (فَضِّلُوهُ). مامِنْ عِلْمٍ إِلاَّ وَقَدْ أَحْصاهُ الله فِی، وَ کُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَیْتُهُ

 

فی إِمامِ الْمُتَّقینَ، وَما مِنْ عِلْمٍ إِلاّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً، وَ هُوَ الْإِمامُ الْمُبینُ (الَّذی ذَکَرَهُ الله فی سُورَةِ

 

یس: (وَ کُلَّ شَیءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ).

 

هان مردمان! او را برتر بدانید.چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من

 

نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران، علی، ضبط کرده ام. او (علی) پیشوای

 

روشنگر است که خداوند او را در سوره یاسین یاد کرده که:« و دانش هر چیز را در امام

 

روشنگر برشمرده ایم…»

 

برگرفته از مقاله اصول اعتقادات در خطبه غدیر :

مي‌خواهند بگويند که حضرت علي علیه السلام به نحو كلي همه‌ي علوم را دارا هستند؛ چنان‌

 

كه مي‌ فرمايند : علمي نيست که خدا به من نداده باشد و من همه‌ي آن‌ چه را كه فرا گرفته‌ام

 

به علي علیه السلام ياد داده‌ام.

 

اين علوم شامل همه‌ چيز مي‌ شود؛ از فيزيک و شيمي و روان‌شناسي تا علم دين و تفسير قرآن

 

و اخبار آينده و گذشته و تکوينيات و تشريعيات.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع, غدیر
   شنبه 27 شهریور 13951 نظر »

قتل نفس زكيه

نفس زكيه به معناي شخص به رشد و كمال رسيده و يا انسان پاك و بي گناهي است كه قتلي انجام نداده است و مقصود از قتل نفس زكيه اين است كه اندكي پيش از قيام امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف شخصيت برجسته و يا بي گناهي بدست مخالفان حضرت كشته ميشود.

زمان اين رخداد بر اساس بعضي از روايات 15 شب پيش از قيام امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف است. امام صادق علیه السلام در اين باره فرمود:

«بين قيام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و كشته شدن نفس زكيه تنها 15 شب فاصله است.»

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
   شنبه 2 مرداد 1395نظر دهید »

صيحه آسماني

يكي ديگر از علائمي كه پيش از ظهور اتفاق ميافتد صيحه آسماني است. اين نداي آسماني كه بر اساس بعضي از روايات نداي جبرئيل علیه السلام است در ماه رمضان شنيده ميشود. و از آنجا كه قيام مصلح كل، انقلابي جهاني است و همگان منتظر وقوع آن هستند؛ يكي از راههاي آگاهي مردم جهان از اين رويداد همين نداي آسماني خواهد بود.

امام باقر علیه السلام فرمود:

«قيام قائم علیه السلام تحقق نمييابد مگر اينكه ندا دهندهاي از آسمان ندايي دهد كه اهل مشرق و مغرب آن را بشنوند».

اين صيحه همچنانكه مايه شادماني مؤمنان است هشداري براي بدكاران است تا از كردار زشت خود دست كشيده و به حلقه ياوران مصلح جهاني بپيوندند.

در باره محتواي اين نداي آسماني روايات مختلفي رسيده است از جمله امام صادق علیه السلام فرمود: «ندا دهندهاي از آسمان به نام قائم علیه السلام و نام پدرش آواز ميدهد».

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 مرداد 1395نظر دهید »

خروج يماني

قيام سرداري از سرزمين يمن يكي ديگر از علائم است كه اندكي پيش از ظهور رخ خواهد داد. وي كه مردي صالح و مؤمن است عليه بديها و انحرافات قيام ميكند و با تمام توان با بديها و تباهيها مبارزه ميكند. البتّه جزئيات حركت و اقدامات او براي ما چندان روشن نيست.

امام باقر علیه السلام در اين باره فرمود:

«…در ميان بيرق هايي كه قبل از قيام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف بلند ميشود پرچمي هدايت كنندهتر از پرچم يماني وجود ندارد كه آن پرچم هدايت است چون به سوي صاحب شما (امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعوت ميكند.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 مرداد 1395نظر دهید »

خَسْف بَيداء

خسف به معناي فرو رفتن و بيداء منطقهاي ميان مكه و مدينه است. مقصود از خسف بيداء اين است كه سفياني، لشگري را براي مقابله با امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمت مكّه گسيل ميدارد. هنگامي كه لشگر او به منطقه بيداء رسيد به صورتي معجزه آسا در زمين فرو ميرود.

امام باقر علیه السلام در اين باره فرمود:

«به فرمانده سپاه سفياني خبر ميرسد كه مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف به سوي مكه رفته است، پس لشگري را در پي او روانه ميكند ولي او را نمييابد… چون لشگر سفياني به سرزمين بيداء رسيد ندا دهندهاي از آسمان آواز ميدهد: «اي سرزمين بيداء آنان را نابود كن» پس آن سرزمين لشگر را در خود فرو ميبرد.»

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 مرداد 13951 نظر »

خروج سفياني

خروج سفياني از علائمي است كه در روايات فراوان آمده و اينگونه توصيف شده است: سفياني مردي از نسل ابوسفيان است كه اندكي پيش از ظهور از سرزمين شام قيام ميكند. او جنايت كاري است كه از قتل و كشتار هيچ پروايي ندارد و با دشمنان خود به شكل فجيعي رفتار ميكند.

امام صادق علیه السلام دربارة او فرمود: «اگر سفياني را ببيني پليدترين مردم را مشاهده كرده اي»

آغاز قيام او ماه رجب است. وي پس از تصرف شام و مناطق اطراف آن به عراق حمله كرده و در آنجا به كشتار گستردهاي دست ميزند. بر اساس بعضي از روايات از خروج تا كشته شدن او پانزده ماه به طول ميانجامد.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 مرداد 1395نظر دهید »

قيام و انقلاب جهاني امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف نشانه هايي دارد. دانستن اين علائم، آثار مهمّي در پي خواهد داشت. از آنجا كه اين نشانه ها نويد بخش فرج مهدي آل محمد صلی الله علیه و آله است، وقوع هر يك از آنها نور اميد را در دلهاي منتظران، پر فروغتر خواهد كرد و براي معاندان و منحرفان مايه تذكّر و هشدار خواهد بود تا از بدي و تباهي دست بردارند همچنان كه منتظران را براي درك ظهور و كسب قابليت همراهي و حضور در كنار معصوم علیه السلام مهياتر خواهد كرد. علاوه بر اينكه آگاهي از اتفاقاتي كه در آينده رخ خواهد داد ميتواند ما را در برنامه ريزي مناسب براي مواجهه بهتر با آنها ياري دهد، همانگونه كه اين علائم معيار خوبي براي تشخيص مدّعيان دروغين مهدويت است بنابراين اگر كسي ادّعاي مهدويت كرد ولي قيام او همراه با اين علائم نبود به سادگي ميتوان به دروغگو بودن او پي برد.

در روايات پيشوايان معصوم علیه السلام علائم فراواني براي ظهور ذكر شده است كه بعضي از آنها پديدههاي طبيعي و عادي و بعضي غير عادّي و معجزه آسا هستند.

امام صادق علیه السلام در روايتي فرمود:

«(قيام) قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف پنج نشانه دارد: خروج سفياني، يماني، نداي آسماني، كشته شدن نفس زكيه و خسف بيداء.»

علائم فراوان ديگري نيز در روايات ذكر شده است كه بعضي از آنها عبارتند از:

خروج دجّال (موجودي حيله گر و پليد كه بسياري از انسانها را گمراه ميكند)، خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي در ماه مبارك رمضان، آشكار شدن فتنه ها و قيام مردي از خراسان.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 مرداد 1395نظر دهید »

زندگی هم طول دارد و هم عرض،

طول زندگی مهم نیست

چه خوب است طوری زندگی کنیم که خداپسند باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 2 مرداد 1395نظر دهید »

 

 

برگرد ای توسل شب زنده دارها/ پایان بده به گریه ی چشم انتظارها


از یک خروش ناله ی عشاق کوی تو/ حاجت روا شوند هزاران هزارها


یکبار نیز پشت سرت را نگاه کن/ دل بسته این پیاده به لطف سوارها


از درد بی حساب فقط داد میزنم/ آیا نمیرسند به تو این هوارها


ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن/ خیری ندیده ایم از این اختیارها


باید برای دیدن تو “مهزیار” شد/ یعنی گذشتن از همگان “محض یار” ها


دیگر برای تو صدقه رد نمیکنم/ بیهوده نیست اینکه گره خورده کارها


یکبار هم مسیر دلم سوی تو نبود/ اما مسیر تو به من افتاد بارها


شب ها بدون آمدنت صبح می شوند/ برگرد ای توسل شب زنده دارها


این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند/ یا ایها العزیز تمام ندارها


(شعر از علی اکبر لطیفیان)

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 30 تیر 13951 نظر »

ما طائفه ، جز مهر علی ، رنگ نداریم

جز خصم علی ، با احدی جنگ نداریم

در حفظ حریم حرم دختر مولا

غیر از دم یا فاطمه ، آهنگ نداریم

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 2 اسفند 13941 نظر »

اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري

کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟

چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي

اي آنکه در حجابت درياي نور داري

من غرق در گناهم، کي مي کني نگاهم؟

برعکس چشمهايم چشمي صبور داري

از پرده ها برون شد، سوز نهاني ما

کوک است ساز دلها، کي ميل شور داري؟

در خواب ديده بودم، يک شب فروغ رويت

کي در سراي چشمم، قصد ظهور داري؟

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 2 اسفند 1394نظر دهید »

تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان،

می نشینی بگو یا صاحب الزمان،

برمیخیزی بگو یا صاحب الزمان،

صبح که از خواب بیدار میشوی مؤدب بایست و صبحت را با سلام به امام زمانت شروع کن و بگو آقا جان دستم به دامانت خودت یاری ام کن،

شب که میخواهی بخوابی اول دست به سینه بگذار و بگو"السلام علیک یا صاحب الزمان"بعد بخواب.

شب و روزت را به یاد محبوب سر کن که اگر اینطور شد,شیطان دیگر در زندگی تو جایگاهی ندارد،دیگر نمیتوانی گناه کنی،دیگر تمام وقت بیمه امام زمانی…

و خود امیرالمؤمنین(ع) فرموده است: که در حیرت دوران غیبت فقط کسانی بر دین خود ثابت قدم می مانند که با روح یقین مباشر و با مولا و صاحب خود مأنوس باشن.

آیت الله بهجت

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 2 اسفند 1394نظر دهید »

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند ؛ اما حقیقت آن است که زمان ، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.


شهید مرتضی آوینی

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 2 اسفند 1394نظر دهید »

واژه در واژه از دل میدان

غزلی را سپید آوردند

باز هم از مدافعان حرم

یک جوان شهید آوردند

 

یک جوان با هزار شور و شعور

روز آخر ولی « زهیر » شده

زیر تابوت مادرش می گفت :

پسرم عاقبت بخیر شد ….

 

مثل ابر بهار می بارید

غربت ماه در دل شب را

پسر با تعصب ام می گفت :

نکند قبر عمه زینب را …..

 

شکر حالا شنیده ام که حرم

شده از دست دشمنانت آزاد

پسر من که جای خود دارد

جان عالم فدای زینب باد

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 1 اسفند 1394نظر دهید »

خدای من !

نه آنقدر پاکم که کمکم کنی
نه انقدر بدم که رهایم کنی

میان این دو گمم!
هم خود را و هم تو را آزار می دهم

هر چه قدر تلاش می کنم
نتوانستم انی باشم که تو خواستی

و هرگز دوست ندارم آنی باشم
که تو رهایم کنی…

آنقدر بی تو تنها هستم
که بی تو یعنی “هیچ"یعنی پوچ

خدایا پس هیچ وقت رهایم نکن!

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 5 آبان 1394نظر دهید »

 

«شعر امام زمان»

گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن
گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن

گفتم به نام نامیت هر دم بنازم
گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم

گفتم که دیدار تو باشد آرزویم
گفتا که در کوی عمل کن جستجویم

گفتم بیا جانم پر از شهد صفا کن
گفتا به عهد بندگی با حق وفا کن

گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن
گفتا ز تقوا کسب عز و آبرو کن

گفتم دلم با نور ایمان منجلی کن
گفتا تمسک بر کتاب و هم عمل کن

گفتم ز حق دارم تمنای سکینه
گفتا بشوی از دل غبار حقد و کینه

گفتم رخت را از من واله مگردان
گفتا دلی را با ستم از خود مرنجان

گفتم به جان مادرت من را دعا کن
گفتا که جانت پاک از بهر خدا کن

گفتم ز هجران تو قلبی تنگ دارم
گفتا ز قول بی عمل من ننگ دارم

گفتم دمی با من ز رافت گفتگو کن
گفتا به آب دیده دل را شستشو کن

گفتم دلم از بند غم آزاد گردان
گفتا که دل با یاد حق آباد گردان

گفتم که شام تا دلها را سحر کن
گفتا دعا همواره با اشک بصر کن

گفتم که از هجران رویت بی قرارم
گفتا که روز وصل را در انتظارم

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 1394نظر دهید »

خواهرم بر تو حجاب امنيت است                            پوشش تو موجب شخصيت است


در حجاب همچو دُر پنهان شوي                              زيب دين و زينت قرآن شوي


اينچنين فرمود مولايت رضا (ع)                                ديد نامحرم بود تير بلا


ديد نامحرم اگر باشد كمين                                    دست شيطان هم بود با او قرين


هر دو را با پوششت مايوس كن                              قلب خود را با فاطمه مانوس كن


گوهري چون فاطمه الگوي ماست                           هيچ ميداني كه رو در روي ماست


آن شهيده شاهد اعمال ماست                             خاطرش آزرده كردن كي رواست


چهره آرايش به نامحرم مكن                                  نزد زهرا (س) سر ز خجلت خم مكن


گيس رنگين را كه افشا مي كني                           خاطر زهرا (س) پريشان مي كني


گيس در ديد نامحرم چرا ؟                                     شد نمك بر زخم دل مرحم چرا ؟


يك دمي با خودت انديشه كن                                راه و رسم زينبي را پيشه كن


راه و رسم زينبي راه خداست                                زينبي استاد اين مكتب سراست

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 1394نظر دهید »

در امتداد خزان ، روزها زمستانی

و در غیاب شما ، آفتاب زندانی

جسارت است ولی یک سوال می پرسم

چقدر در پس پرده حضور پنهانی ؟

ببین برای شما جمعه ندبه می خوانند

نوادگان زمین خسته از پریشانی

چه وقت میرسد آقا نگاهتان باشد

برای شب زدگان آیت غزل خوانی ؟

چرا نمی رسی ای منتقم ببین امروز

به نیزه ها شده قرآن به دست شیطانی

دوباره پنجره ها ، زل زدن به غربت شهر

در انتظار شما ای طلوع پایانی

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 1394نظر دهید »

 

به چشمانت بیاموز که هر فکر ارزش ماندن در این سلطان خلقت را ندارد.

به پلک هایت بیاموز که هرگز صحنه های معصیت را وا ننماید.

به دندانهایت بیاموز که هر غیر حلال ارزش رفتن به زیرش را ندارد.

به گوشهایت بیاموز که هر چیز ارزش رفتن در آنها و بایگانی شدن را ندارد.

به رخسارت بیاموز که هر چیز ارزش دیدن و رویت را ندارد.

به انگشتانت بیاموز که هر چیز ارزش لمس سر انگشتانت را ندارد.

به نفس خود بیاموز که هر چیز ارزش هوس کردن را ندارد.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 1394نظر دهید »

 

 

کاش می شد که خدا

اجازه ظهورت می داد

کاش می شد

که در این دیار غربت

و میان موج غمها

به سکوت سرد و سنگین

رخصت خاتمه می داد

کاش می شد

جمعه ما

شاهد ابروی زیبای تو می شد

دیده نا قابل ما

فرش گیسوی تو می شد

کاش می شد

انتظار منتظر بپایان رسد

و هوا میزبان یاسها و

نسترنها

خاک پای مهدی زهرا شود

کاش می شد

تو هم از انتظار خسته شوی و

برای فرج دعا کنی

کاش می شد

قربانت یاس سفید

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 13941 نظر »

شهید آوینی چه زیبا گفت:

مَشک رنج‌های انقلاب را به دندان کشیده‌ایم و دست و پا داده‌ایم، اما آن‌را رها نکرده‌ایم.

و امروز هم؛

به امید خدا،

ما نیز تا زنده‌ایم آن مَشک را رها نخواهیم کرد؛

حتی به اشک،
حتی به خون.

و در این مسیر،
دست و پا که هیچ، سرمان را هم خواهیم باخت…
و خون دل خواهیم خورد، تا ولی‌مان خون دل نخورد.
جام زهر را لاجرعه سر می‌کشیم تا ولی‌مان ناگزیر از آن نباشد.

ایستاده‌ایم چون کوه، استوار و با صلابت،
در برابر هرآن‌چه و هر آن‌که، چشم طمع داشته باشد به آرمان‌های بلند خمینی کبیر و انقلاب اسلامی‌اش.

و نام نشان ما را لازم نیست در بین نسل اول و دوم انقلاب و حتی رزمندگان دفاع مقدس پیدا کنی!
ما از نسل سوم و چهارم انقلاب حضرت روح‌الله هستیم.

آن‌هایی که خمینی را ندیده، دل باخته‌اش شده‌اند،
و بوی و خوی او را، در خمینی زمانه می‌بویند و می‌جویند

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 1394نظر دهید »

نشاط و روحيه ي جوان، به كار كردن است؛ جوان بايد بتواند كار كند جواني كه كار مي كند، هم درون خود او و روحيه ي او شادمان و شاداب است؛ هم مثل يك نخل بارآور، از ميوه ي شيرين كار او ديگران استفاده مي كنند؛ يعني هم خودش شاداب است، هم ديگران بهره مي برند.

مقام معظم رهبري ( حفظه الله )

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 25 مهر 1394نظر دهید »

این دو متن کوتاه ارزش صد بار خوندن داره!👇

1- از دیگران شکایت نمی کنم

بلکه خودم را تغییر می دهم،

چرا که کفش پوشیدن راحت تر از

فرش کردن دنیاست.

2- مبارزه انسان را داغ می کند

و تجربه انسان را پخته می کند!

هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نمي شود!

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 27 آبان 1396نظر دهید »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم