« شهدای هسته ای، مدافع حرم و آتش نشانپاداش زیارت »

دل نوشته ای به طلبه های عزیز…
☑️به زنبور عسل نگاه کن

در آرامش کامل، با خونسردی، بدون نگرانی، تمام تمرکزش را صرف تولید عسل می کند.

نگران آینده نیست که نکند عسل هایی که تولیدمیکند  مصرف کننده نداشته باشد.

🔸عسل تولید می کند، چرا که وظیفه اش تولید عسل است.

نگران این همه کارخانه چیپس و پفک هم نیست.

نگران این همه تبلیغات رسانه ای که از چیپس و پفک هم می شود، نیست.

🔸نگران تغییر ذائقه مصرف کنندگان هم نیست.

تمام همّ و غمش، فقط و فقط تولید عسل است.
تو عسلت را تولید کن!

نگران مخاطب نباش!

عسل شفاست…

مطابق فطرت انسانی است…

بنابراین همیشه مخاطب دارد.

اگرچه مخاطبش دیر بفهمد که شفایش در عسل است…

@tollabkarime

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: حوزه
   چهارشنبه 22 دی 1395

نظری موجود نیست


فرم در حال بارگذاری ...