« صلواتشش اصل زندگی »

🌷 ❖ ﷽ ❖ 🌷

✍شاگردی از حکیمے پرسید: تقوا را برایم

توصیف کنید؟ 
🍃حکیم گفت: اگر در زمینے که پر از خار و خاشاک بود، مجبور به گذر شدی، چه مے کنی؟ 
شاگرد گفت: پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه مے روم تا خود را حفظ کنم. 
حکیم گفت: در دنیا نیز چنین کن،تقوا همین است! از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهے را کوچک مشمار، زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگے از سنگهای کوچک درست شده اند…

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 16 دی 1395

نظری موجود نیست


فرم در حال بارگذاری ...