« شش اصل زندگیمراقبت دایمی »

مولانامیگوید

عزیزانم را  

نه در قلبم دوست میدارم 

نه درذهنم 

چون ممکن است 

 قلبم ازحرکت بیفتد

و ذهنم دچار 

فراموشی شود 

دوستانم را با روحم 

دوست میدارم چون نه 

فراموش میکند و نه ازحرکت می افتد

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 15 دی 1395

نظری موجود نیست


فرم در حال بارگذاری ...