موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 13951 نظر »

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »

موضوعات: سخنان گوهربار
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »
۱. نگرش مثبت 2. ارتباط موثر 3. ادب 4. يادگيري مادام العمر 5 انضباط شخصي 6. تندرستي واقعي 7. آرامش خاطر 8. خلاقيت 9. عشق ورزيدن به کار 10. داشتن برنامه و هدف 11. داشتن قلب و زبان شاکر 12. درک ديگران 13. استفاده موثر از زمان 14. بخشندگي 15.… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »
​ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻠﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ، ﮔِﺮِهی ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻢ ﺯﺩﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻢ! ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻩ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ... ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻩﻫﺎﺳﺖ! ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺻﺒﺮ، ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺮﻩ ﺑﻌﺪﯼ… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 1395نظر دهید »
پیرمردی هر روز تو محله پسرکی رو با پای برهنه می دید که با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد. روزی رفت و یه کفش کتونی نو خرید و اومد به پسرک گفت: بیا این کفشا رو بپوش. پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟ پیرمرد لبش را گزید و گفت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 13951 نظر »
از خدا پرسيدم: خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال ات را بگذران، وبدون ترس براي آينده آماده شو، ايمان را نگه دار و ترس را به گوشه اي انداز، شک هايت را باور نکن وهيچ گاه به باورهايت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 3 دی 13951 نظر »
 
اسرار عبادات